colexio_guillelme_brown-logo-legal

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA GUILLELME BROWN é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?

Dependendo do formulario onde obtivemos os seus datos persoais, tratarémolos confidencialmente para alcanzar os seguintes fins:

No formulario de Contacto

  • Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do responsable (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR).

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Non se prevé ningunha comunicación de datos persoais a terceiros, excepto, se é necesario para o desenvolvemento e execución dos fins do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados coas comunicacións, cos que o RESPONSABLE subscribiu os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento requiridos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA GUILLELME BROWN. MERTEIRA, S/N – 32710 PEREIRO DE AGUIAR (Ourense). Correo electrónico: administracion@guillelmebrown.esDatos de contacto do delegado de protección de datos: OFINEMU AUDITORES – CONSULTORES, S.L., Plaza de la Independencia, 2 – 1º D Vigo 36211 PONTEVEDRA – dpd@ofinemu.com.

Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e se fai responsable de
comunicar calquera modificación destes.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos que son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que puxo en marcha políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.

Para obter máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través de SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA GUILLELME BROWN. MERTEIRA, S/N – 32710 PEREIRO DE AGUIAR (Ourense). Correo electrónico: administracion@guillelmebrown.esDatos de contacto do delegado de protección de datos: OFINEMU AUDITORES – CONSULTORES, S.L., Plaza de la Independencia, 2 – 1º D Vigo 36211 PONTEVEDRA – dpd@ofinemu.com