IMG_9466

Prazo para solicitude de praza para o curso 2024-2025

En marzo renovarase o prazo de admisións para curso 2024-2025 (2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria).

Teléfono: 988 259 589

Email: administracion@guillelmebrown.es

O anexo de solicitude de praza poderá solicitarse no centro escolar ou descargarse na web da Xunta de Galicia (www.edu.xunta.es) e entregarse no colexio escollido como 1ª opción. Tamén poderá solicitarse de forma online na aplicación admisionalumnado

O prazo establecido é do 1 ao 20 de marzo. 

Xunto coa solicitude é necesario presentar:

 • Copia do DNI da persoa solicitante.
 • Copia do DNI ou libro de familia do alumno/a.
 • Certificado de escolaridade emitido no centro de procedencia.

No caso de que os centros teñan máis solicitudes que prazas dispoñibles deberá entregarse a documentación acreditativa do cumprimento dos criterios prioritarios, establecendo un prazo de 10 días unha vez rematado o prazo de presentación das solicitudes.

 • Existencia de irmáns no centro.
 • Ser traballador do propio centro.
 • Proximidade do domicilio familia ao centro.
 • Proximidade do lugar de traballo ao centro.
 • Por condición de familia numerosa.
 • Por condición de familia monoparental.
 • Por renta per cápita da unidade familiar.
 • Por discapacidade.

A finais do mes de abril faranse públicas as listas provisionais e a mediados de maio as definitivas. 

Do 22 ao 30 de xuño deberá formalizarse a matrícula para infantil e primaria, e do 25 de xuño ao 12 de xullo para Educación Secundaria Obrigatoria no centro escolar no que o alumno/a fose admitido.

 • 4º de Educación Infantil: 20
 • 5º de Educación Infantil: 0
 • 6º de Educación Infantil: 1
 • 1º de Educación Primaria: 0
 • 2º de Educación Primaria: 0
 • 3º de Educación Primaria: 0
 • 4º de Educación Primaria: 0
 • 5º de Educación Primaria: 0
 • 6º de Educación Primaria: 0
 • 1º de Educación Secundaria: 5
 • 2º de Educación Secundaria: 0
 • 3º de Educación Secundaria: 8
 • 4º de Educación Secundaria: 11