A Sociedade Cooperativa Galega Guillelme Brown foi beneficiaria dunha subvención outorgada polo instituto enerxético de Galicia (Bono Enerxía Peme 2024) en colaboración coa Xunta de Galicia,  para renovar parte da iluminación por outra máis eficiente, co conseguinte aforro enerxético.

  • Comparte